Oppsittarar langs grendevegar i Heidal fortvilar. Kjøvinga i vinter har vore ekstrem, og framkomelegheita har til tider vore dårleg.

- I månadsskiftet november desember fekk vi gravemaskin til å renske opp fyrste gongen denne vinteren, og dagen etter måtte ein av naboane her ha sjukebil, fortel Randi Krukhaug, som bur ved ein av dei mest utsette vegane.

Les meir i papirutgåva av VIGGA.