Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås fikk i utgangspunktet beskjed om at de ikke var store nok kunder. Goman Bakeriet Trondheim AS håndterer bestillinger, også lokalt. Etter at Vigga intervjuet daglig leder i både Gomanbakeren Holding AS, og Goman Dombås AS, Torgeir Sveine, fikk skolen bekreftet den opprinnelige avtalen tirsdag.

Forvirringen har vært så stor at HVSKS nå har inngått annen avtale frem til jul.

Avtale ut året

Kjøkkensjef hos HVSKS, Inger Hessen, syntes det var trist å ikke kunne ha avtaler med den lokale leverendøren. Hun inngikk derfor en avtale med Frichs Conditori forrige uke, men fikk beskjed denne uken om at Goman ønsket å opprettholde avtalen med skolen.

- Jeg kan ikke gå tilbake på avtalen med konditoriet, den gjelder ut året. Samtidig er jeg jo glad for at avtalen med bakeriet kommer på plass igjen, sier Hessen.

Godt forhold

Hun har jobbet som kjøkkensjef i 20 år, og alltid hatt et godt forhold til bakeriet, som de har hatt gode rammeavtaler med.

- Vi er en statsbedrift, og forholder oss til et budsjett. Vi fikk beskjed fra Goman om å handle brød til hyllepris på butikken, og det går jo ikke, sier Hessen.

Denne uken måtte hun kjøpe brød direkte fra Asko for å supplere. Det var produsert i Polen.

- Jeg krangla til meg avtale spesielt med Goman for noen år siden, for Heimevernet har egentlig avtale med Bakers. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på at vi har rykende ferskt brød hver dag, sier Hessen.

Logistikk

Goman har lagt til grunn at de ikke har råd til logistikken.

- Vi ønsket å ha bakeri på Dombås, og det vil vi beholde. Derfor måtte vi kutte ut noen småkunder, for transport koster. Vi leverer til butikker og Heimevernet som er stor kunde, men har måttet kutte ut noen mindre kunder, sier daglig leder i Gomanbakeren Holding AS og Goman Dombås AS, Torgeir Sveine.

- Hva regner dere som en liten kunde?

- Hvis kostnaden med å levere til kunden blir større enn inntekten, da er det en for liten kunde for oss. Vi ønsker å levere brød til Heimevernet, det er planen vår, om de heller vil ha hos andre, må de bestemme, sier Sveine.

- Har dere tilbudt dem å kjøpe via butikk?

- Det er så detaljert, at det har jeg ikke vært borti. Det har vært noe kommunikasjon rundt det lokalt, sier Sveine.

Leverer til HV

Etter kontrabeskjeden fra Hessen tirsdag, bekrefter Sveine at de minste kundene fortsatt ikke får bestille bakervarer fra Goman Dombås.

- Vi har tidligere, og gjentatt også i dag per telefon og mail fra lokal driftsleder for våre bakerier i Trondheim og Dombås, bekreftet at vi leverer direkte til Heimevernskolen. Vi har ikke snudd. De minste tidligere direkteleveransene er fortsatt avviklet, sier Sveine.

Ingen konkurs

Goman Dombås AS har de siste tre årene gått med overskudd, men driftsresultatet i 2012 er nesten halvert fra 2010.

- Vi er opptatt av å drive bakeriene våre. Dombås har gått med underskudd, og vi er opptatt av å drive med gode tall, slik at vi har et bakeri på lang sikt. Bakeriet på Dombås er veldig bra, og vi vil ta vare på arbeidsplassene, forteller Sveine.

Bakeriet på Dombås leverer bakervarer til hele Gudbrandsdalen. Selv om bedriftens overskudd går ned, er det ikke noen fare for konkurs, tror Sveine.

- Vi gjør alt vi kan for at bakeriet skal tjene penger. Vi ryddet litt tidligere i år, og nå har vi ryddet litt i kundeporteføljen vår og litt bemanning. Målet er å sikre gode arbeidsplasser og gode kvalitetsprodukter, sier Sveine.

Videre vil ikke Sveine diskutere personalspørsmål.

- Nå ser vi på alle stillinger, og at vi har de riktige folkene på rett avdeling, sier Sveine.

Misfornøyde

Wiggo og broren Odd Harald Vasshaug Hansen startet Dombås Bakeri i 1968. I dag er det totalt femten ansatte. Vigga har vært i kontakt med Wiggo, som er avdelingsleder på Dombås. Han ønsker ikke å uttale seg om noe på nåværende tidspunkt.

I følge kilder er flere kunder på Dombås misfornøyde med leveransestoppen.

Gomanbakeren Holding AS

er en del av Coop Norge Industri, som eies av Coop Norge. GOMAN Bakeriet er Norges nest største bakerikjede, og leverer bakervarer til 60 prosent av Coop Norges butikker.

Goman Dombås AS ble kjøpt opp av Goman-

bakeren Holding AS 1. januar 2013.

Goman Bakeriet Trondheim AS og Goman Dombås AS er datterselskap av Gomanbakeren Holding AS.