Jernbaneverket bygger veg fra Dovregubbens hall til setergrenda Storsandviken.

Det er sikkerhetsmessige årsaker til at de ønsker å legge ned planovergangen, som i dag må bli brukt ved adkomst til Storsandviken. Den nye vegen blir ført gjennom den nye undergangen som er bygd ved Dovregubbens hall, og er en videreføring av en veg som er bygd i forbindelse med det nye kryssingssporet ved Vålåsjøen. Den to kilometer lange vegen blir bygd på Jernbaneverkets eiendom. Ved Storsandviken vil vegen gå opp i grenda fra andre siden enn dagens veg, for å unngå å krysse et bekkefar. Vegen føres da gjennom grenda mellom Bergesetra og Engelisetra.

Jernbaneverket har et ønske om å komme i gang med vegen i løpet av høsten 2010. De vil også tilrettelegge for en gangveg som går videre fra Storsandviken til en undergang som ligger lengre mot Hjerkinn.