Skal ferdigstille byggeplan av Jora bru til høsten

foto