Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til lokale virksomheter i kommunene