- Dette handlar ikkje om å prioritere; det er ein nødvendigheit