Den britiske marinen vil benytte seg av motoriserte kjøretøy i naturvernområder - Det sier nasjonalparkstyret nei til

foto