I Dovre og Lesja trappast smittevernet opp: - Det er ni skuledagar det er snakk om så vi får sjå korleis det blir vurdert etter det

foto