Senterpartiet, ved Dovre-ordføreren i spissen, hadde invitert til åpent møte mandag kveld. Janne Sjelmo Nordås (Sp) sitter i transportkomiteen på Stortinget, og er partiets transportpolitiske talskvinne. Hun var på visitt i Gudbrandsdalen mandag, og avsluttet dagen på Dombås, etter flere besøk i dalen.

Jernbaneforumet

Sør i dalen var det fase to av E6 som var frontet. På Dombås Hotell var det tog som var tema.

– Skal Dovre- og Raumabanen få sin del i jernbaneløftet, spurte Dovre-ordfører Bengt Fasteraune innledningsvis.

Vararepresentant på Stortinget og førstekandidat i Oppland, Ivar Odnes, mener med grunnlag i mulighetsstudien at det i fremtiden er mulig med Oslo-Trondheim under fem timer med tog. Han var med og stiftet Jernbaneforum for Dovre- og Raumabanen i 2014. Forumet består av 10 jernbanekommuner og tre fylkeskommuner. I fjor presenterte de mulighetsstudien, som så på fremtidig behov og mulige infrastrukturtiltak på Dovre- og Raumabanen.

– Planlegging og utvikling av Dovrebanen skal utføres, og med enkle tiltak skal vi få opp frekvensen på togene, var Odnes sitt budskap.

Han var ikke fornøyd med det han mener er en forskyving av investeringene i regjeringens forslag til NTP, ut i fra de lekkasjene som er kommet så langt. Odnes mener investeringene på Dovrebanen kan gjøres trinnvis, og at en får mye ut av investeringskronene.

To trinn

Mulighetsstudien presenterer to alternativer, en til vel 30 milliarder kroner, og en til 25 milliarder kroner. Den vil korte ned reisetiden mellom Oslo og Trondheim.

Den nylig lanserte «trønderpakken», ønskelista som blant annet Arne Braut og ordfører Kirsti Welander (Ap) har frontet, koster «bare» 800 millioner kroner. Den vil likevel sørge for stive linjer, som kan realisere to-timersavganger mellom Oslo og Trondheim. Solberg-regjeringen vil samlet bruke 928,7 milliarder kroner på samferdsel i Nasjonale Transportplanen som skal legges frem før påske.

Hard kamp om kronene

Sjelmo Nordås mente det er lurt å snakke frem en mindre investering i første omgang, men mener det er viktig at investeringene ikke bare blir i Oslo.

– Det blir en hard kamp om kronene, men å løfte saken slik som dere gjør er kjempeviktig, sa Sjelmo Nordås.

Det var stort sett partifeller som møtte på Dombås Hotell, både fra Lesja, Dovre og nabokommuner.

– Det må gå et tog

Tidligere fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp) er blant oppdalspolitikere som har gått sammen for å fronte to-tomersavganger mellom Trondheim og Oslo. Investeringene til 830 millioner kroner vil sikre stive ruter langs Dovrebanen, og noe forkortet reisetid.

– Det viktigste for oss på Oppdal er ikke at det går raskere, men at det faktisk går et tog, sa Braut.

Politikerne håper nå de kan få på plass dette, slik at ikke alle investeringene blir skjøvet frem i tid. Det er kommet flere lekkasjer fra NTP, der blant annet Intercity til Lillehammer er skjøvet frem i tid.

– Vi snakker om NTP, men denne investeringen her kan faktisk gjøres over statsbudsjettet, utfordret Braut stortingspolitikerne Odnes og Sjelmo Nordås på.

Braut mener også at det er viktig å få med to-timersavganger i anbudsgrunnlagene når jernbanestrekningene blir konkurranseutsatt.

Arne Braut (Sp) fra Oppdal fronter utbygging av Dovrebanen.
Fylkesvaraordfører Ivar Odnes (t.h.) med "trønder-benken" på møtet.
Reiselivssjef i Nasjonalparkriket Reiseliv, Ole Erik Bjørnstadhaugen, fortalte om hvor viktig jernbanen er for reiselivet i dalen.