Det har gått en del år siden driften ble lagt ned på fiskedammen, men i sommer har det vært livlig aktivitet både i bygningene og på området som hører til. De gamle fiskekulpene er fylt med masse, og nå rusler i alt fem hester der i stedet.

Drøm i oppfyllelse

For de nye eierne, Engelke og Jan Erik Ulheim, er det en drøm som nå går i oppfyllelse. Med to døtre, i tillegg til mor i familien med hesteinteresse, er det godt å omsider få samlet flokken.

- Vi har lenge ønsket å finne et eget sted, men vi hadde vel etter hvert trodd at det ikke skulle dukke opp noe, forteller Engelke.

En dag Jan Erik snakket med tidligere eier av fiskedammen, Egil Killi, kom likevel tilbudet om å overta stedet, som ligger i umiddelbar nærhet til familiens hus. Familien Ulheim takket gledesstrålende ja.

Mye arbeid

Dermed begynte en omfattende prosess med å gjøre om driftsbygning og uteområder til stall og hamning.

- Det har vært helt hinsides mye arbeid, mye mer enn vi så for oss. All fritid, kvelder og helger, fra vi overtok i begynnelsen av mai og frem til nå, har gått med her, sier Engelke og slår ut med en arm.

Og forandringene er påtakende. I driftsbygningen har tre flotte stallbokser kommet opp. Ute er syv fiskekulper fylt opp og omgjort til hamning for hestene, med tilhørende leskur i det gamle renseanlegget. Ridebane er under planlegging.

- Vi har vært kjempeheldige og fått mye masse til fyll i dammene gratis, sier Engelke takknemlig.

Positive tilbakemeldinger

I tillegg til familiens egne hester, har to leieboere fått plass på det nye stallanlegget. Det er ikke bare brukerne av stallen som setter pris på ny aktivitet.

- Det er positivt for oss og jeg har inntrykk av at folk i bygda synes det er fint at det skjer noe her, også. I sommer hadde vi ofte besøk av noen av beboerne på Fredheim, som satt og så på hestene og aktiviteten her, forteller Engelke smilende.

Utenfor vinduet til oppholdsrommet i driftsbygningen er det hektisk aktivitet, mens døtrene Åsne og Stina klargjør hver sin hest til ridning. Ingen tvil om at familien har fått virkeliggjort sin drøm.

Inne i driftsbygningen er det blitt en flott stall med tre stallbokser. Foto: Monica Hjelle
Det gamle renseanlegget er blitt leskjul. Foto: Monica Hjelle
Det har gått med mye fyllmasse for å få planert området, som tidligere rommet syv fiskekulper. Foto: Monica Hjelle