Fra politisk hold har det toneangivende løftet lenge vært å følge folkets mening om kommunesammenslåing etter folkeavstemmingen. Mandag forrige uke var resultatet for Dovre klart, et knappest mulig ja-flertall på 50,71 prosent. Samme dag ble det kjent at et stort flertall i Lesja stemte nei.

- Respektere Lesjas meningDenne uka avholdt Dovre sitt kommunestyremøte, som formelt skulle vedta en anbefaling. Å gå videre med et ønske om sammenslåing, eller ikke. Rådmannens innstilling var, som forespeilet, å følge folket, og fortsette å jobbe for sammenslåing, et forslag som møtte motstand i Ap sin kommunestyregruppe. På vegne av partiet fremmet Johan Solli et motforslag. - Vi må ta inn over oss at Lesja har sagt nei, og respektere deres mening, da kan ikke vi jobbe videre for sammenslåing. Dessuten må vi ta inn over oss at prosessen ikke fikk det utfallet politikerne ønsket, selv om vi fikk et knepent ja-flertall her i Dovre. Vi foreslår at vi avslutter prosessen nå, og heller satser på utvikling av egne tjenester og næringsutvikling. I tillegg anbefaler vi en profesjonell analyse for å kartlegge hva som gikk galt, sa Solli fra talerstolen.

- MeningsløstDet vil gi et merkelig signal å ta helomvendig nå, mener blant andre ordfører Bengt Fasteraune (Sp). - Lesja har ikke sitt kommunestyremøte før på onsdag, så formelt sett har de hverken sagt ja eller nei enda. Teoretisk sett kan vi da risikere at vi blir de som sier nei, mens Lesja sier ja, tenkte Fasteraune høyt. Poenget hans var ikke å forskuttere hverken det ene eller det andre vedtaket fra Lesja, men at Dovre må være lojale mot sine innbyggere, som stemte ja. Han får støtte fra blant andre partifelle Knut Nytun. - Det har vært en lang og grundig prosess, som vi har fått skryt for. Nå har innbyggerne i vår kommune sagt ja, og det vil være meningsløst om vi i kommunestyret tar helomvending nå, mente han.

Ap samlet- Hadde det vært en fullstendig prosess, hadde vi sett for oss dette alternativet, parerte Johan Solli. Han mener at det som kunne være negativt med sammenslåing ikke har kommet tydelig nok frem. - Her er jeg helt uenig med Ap, sa Fred Arne Hessen (H). - Høyre var ikke med i prosessen, men vi har fulgt den, og mener den var grundig og god. Vi kan ikke sette det som er gjort så langt til side. Nå skal Fylkesmannen og til sist Stortinget si sitt, mente han.- Nå er det opp til andre å bestemme, samtykket Fasteraune.  Han mener det finnes vilje til å lytte til folkets vilje også fra sentralt hold, til tross for mye snakk om tvang. - I mellomtiden må imidlertid vi lytte til våre innbyggere og anbefale videre arbeid mot økt samarbeid og sammenslåing, mente ordføreren. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot fire stemmer. Ap sin gruppe valgte å stå samlet. - Jeg har vært med i forhandlingsutvalget, og har uttrykt at jeg er for sammenslåing, men nå fremmer partiet mitt dette forslaget, og jeg stiller meg lojalt bak det, sa Brynjar Berge (Ap).