1. januar bodde det 33 færre personer i Dovre kommune, enn det gjorde på samme tid i fjor. Sammen med Søndre Land og Lom er ligger Dovre nederst på listen i Oppland, med et befolkningsnedgang på 1,2 prosent. 1. januar i år var det registrert 2642 dovringer, i fjor var det 2675.  I Lesja kommune gikk innbyggertallet ned med 0,5 prosent, fra 2048 til 2038 innbyggere. Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå som ble offentliggjort fredag.

Sel fortsatt størst

I hele Nord-Gudbrandsdalen var vi 186 personer færre enn det vi var ved forrige årsskifte. Best ut kommer Vågå kommune, der innbyggertallet bare har sunket med to personer. Sel kommune holder stand som regionens mest folkerike, med 5827 innbyggere. Absolutt minst er Lesja, som nærmer seg 2000- tallet. Til sammen var det 5 295 619 mennesker bosatt i Norge 1. januar i år. Folketalet vokste med 37 300 i 2017. Dette var den svakeste veksten var den svakaste sidan 2005

Flest fra Polen

Tallet på utanlandske statsborgere voks med berre 8 500 i 2017, mot 21 000 året før.

Blant de 567 800 utenlandske statsborgarerne som var bosatt her i landet ved årsskiftet, var det fortsatt polakkene som var den største gruppa med 103 800. Deretter følger svensker, litauere og syrrere med respektive 44 000, 43 700 og 26 000 bosatte.