Kim & Ola har vært gjengangere på scenen hos På Kanten på Lesja, de tre årene puben har vært i drift. 3. juli i år fikk de den noe tvilsomme æren å spille på utestedets siste åpne dag. 16. juli leverte På Kanten Bar & Restauant AS oppbudsbegjæring for selskapet, en beslutning som ble tatt kvelden i forvegen da styret hadde møte. - Vi så på regnskapene for disse tre årene, og det er enkelt og greit for mange røde tall, sier Pål Torsgård. Han beklager dette, særlig overfor stamkunder, som har besøkt puben jevnlig siden åpningen i 2012, men sier at det å drive lenger sannsynligvis bare ville ført til at de tapte enda mer penger. - Blant andre jeg har gått inn med en del midler undervegs, men likevel er de totale tallene røde. Vi kom frem til at det bare ville føre til enda større tap både for oss selv og kreditorene dersom vi hadde valgt å fortsette, sier Torsgård.

Avventer bobestyrerTorsgård opplyser at selskapets eiendeler beløper seg til cirka 120 000 kroner, mens den samlede gjelden er på omkring 350 000. På kreditorlisten er Sparebank 1 Lom & Skjåk og aksjonær Pål Torsgård de største, med henholdsvis 140 000 og 130 000 i krav. Det Sparebank 1 står inne for er først og fremst inventaret sier Pål, som ikke vet noe om hva som kommer til å skje hverken med det, eller med lokalene fremover. - Etter oppbudsbegjæringen er det ikke vi som eier det lenger, så vi avventer at det skal oppnevnes en bobestyrer. Det er mulig det tar litt ekstra tid nå som det er ferie, men det er ikke noe vi kan gjøre før det er på plass, sier Torsgård.

Ustabile besøkstallEtter tre år kan driverne se tilbake på både oppturer og nedturer. - Den første runden vi hadde med quis var veldig populær, og de to kveldene vi har hatt ølsmaking har det vært mye folk her, minnes Torsgård.På det meste har det vært 150 personer innom puben på en kveld, og da er det moro å drive. Men besøkstallene har vært svært ustabile, og det har vært vanskelig å forutse hva som vil slå an og ikke. - Vi har prøvd mye forskjellig, og prøvd å variere tilbudet, men det er tydeligvis vanskelig å gjette hva folk vil ha, sier Torsgård. Til tross for forutsigbare åpningstider og god annonsering har de hatt flere kvelder der lokalet har vært nesten tomt.

Festus driver viderePål presiserer imidlertid at han ikke ønsker å skylde på folket. - Det blir for enkelt å skylde på folket, som ikke kom. Det er jo en grunn til at folk tar de valgene de tar. Spørsmålet er vel like mye hva vi burde gjort annerledes for å få dem til å besøke oss. Vel, nå er det kroken på døra for På Kanten. For ordens skyld skal det nevnes at dette ikke har noen sammenheng med Festus Events, der Pål Torsgård også er medeier. - Nei, der går annonserte arrangement sin gang, avslutter Torsgård.