Erling Lyftingsmo i Lesja Bulldozerlag jobber med opprensking rundt åe og reparering av vegen. Et titalls personer ble sperret inne etter vegen ble ødelagt, og vegen var farbar igjen torsdag ved 15.00-tiden.

– Åe dro med seg mye stein nedover. Under brua var det helt fullt, forklarer Lyftingsmo.

Gjellutåe ødela vegen i Lordalen i fjor også. Lyftingsmo har fått rensket opp slik at åe går i sitt rette leie, men det gjenstår en del arbeid.

– Vegen var noe ødelagt, men det var fullt av stein på den. Det kunne ha gått mye verre, mener Lyftingsmo.

Lesjavannet friskmeldt - men ikke Joramo-vannet

Lesja kommune opplyser på sine nettsider at vannet fra vannerkene på Lesja og Lesjaskog har normal drift. Det ble sendt inn vannprøver fra Lesja vannverk, disse var i orden, og vannet er friskmelt.

Abonnenter til Joramo vannverk blir bedt om å begrense vannforbruket sitt inntil videre, på grunn av stein og grus i inntaket.