I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen minner ordførerne i Sel, Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron om Stortingets tidligere lovnader om helhetlig utbygging av E6 mellom Ringebu og Otta.

– Bilistene betaler for hele strekningen Otta-Ringebu på 55 km, men vi har bare fått 33 kilometer vei. Det vil være helt urimelig viss denne situasjonen vedvarer, skriver de fire i brevet.

Første etappe av e6-utbyggingen, mellom Frya og Sjoa, sto ferdig i desember i fjor. Ordførerne i de fire kommunene har langt flere politikere i Gudbrandsdalen bak seg når de vil ha en snarest mulig oppstart og ferdigstillelse av de gjenstående strekningene.

– Før framleggelsen av regjeringas forslag til NTP 2018 – 2029 og påfølgende behandling i Stortinget finner vi grunn til å gjenta forutsetningene for våre kommuners tilslutning til delvis bompengefinansiering, splitting av prosjektet i to utbyggingsetapper og disponering av all brukerbetaling på etappe 1, skriver de i brevet til samferdselsministeren.

De fire kommunene står bak en felles uttalelse der de krever at tidligere vedtak om utbyggingen følges opp i kommede NTP, med oppstart av strekningene Elstad-Frya og Sjoa-Otta i 2019.

Det er kommet mange lekkasjer om NTP de siste ukene. Så langt er det uvisst om de siste etappene av E6 blir prioritert.