– Det er ikke funnet at noe er stjålet per nå. Patrulje har vært på stedet for undersøkelser, opplyser politiet på Twitter/X.

Politiet oppfordrer hytteeiere til å undersøke egne hytter, og ber om at folk som sitter på tips eller observasjoner melder fra til politiets tipstelefon 02800.