– Alle barna i en barnegruppe skal oppleve mestring, trygghet og tilhørighet

foto