– Vi oppfordrer folk i de berørte områdene til å holde seg hjemme dersom de kan, sier Cato Løkken i Statens vegvesen.

– Nå har vi nettopp stengt rv.3 så nå er alle hovedferdselsårer mellom Oslo og Trondheim stengt. Ting er veldig uoversiktlig, og kan endre seg raskt, så dersom du må reise bør du sjekke om vegen er åpen før du drar, oppfordrer han.

Onsdag formiddag er disse vegene stengt, og det er usikkert når de kan åpne igjen:

  • E6 mellom Dombås og Oppdal

  • E6 mellom Nord- Fron og Sør Fron

  • Rv 3 mellom Rena og Alvdal

  • Rv 7 mellom Hønefoss og Geilo

  • E16 mellom Bagn og Aurdal

  • Rv 4 mellom Roa og Gran

  • Rv 15 Ottadalen

I tillegg er 77 fylkesveier stengt, og ytterligere 19 er berørt av flommen.

Disse veiene er åpne:

For reisende mellom sør og nord i landet er fv.30 åpen for ferdsel men er stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn ved Holta bru i Holtålen. For reisende mellom øst til vest er E134 åpen.

Statens vegvesen arbeider i døgndrift på og langs vegnettet.

– Jeg understreker likevel at de som ikke må ferdes i disse områdene bes holde seg hjemme. Vegnettet er sårbart i disse dager, så utsett gjerne de reisene du kan, sier Løkken.