Lesja kommune seier nei til skadefelling av hjort

foto