Når det er påske på Bjorli må man ta natta til hjelp

foto