– Folk må være forberedt på at det kan blusse opp igjen