Å rive denne kraftlina kan bli kostbart for Eidefoss og straumkundane