Det vil si at godkjente byggesøknader fra og med 14.september i år vil kunne søke på et tilskudd på 150 000 kroner fra Lesja kommune.

- Dette var dagen vi gjorde vedtak om at vi skulle ha dette i kommunestyret, sa varaordfører Ronald Kikut om grunnen til at han foreslo denne datoen.

Tilskuddsperioden varer ut 2022. Det er ikke mulig å søke tilskudd for fritidsboliger, flermannsboliger eller for videresalg. Det gjelder for privatpersoner som vil bygge eneboliger, noe som inkluderer våningshus og kårboliger. I tillegg lanserte Hanne Velure (H) et tilleggsforslag om at ordningen skal gjelde restaurering av innkjøpt ubebodd hus der restaureringskostnadene overstiger en million kroner.

- Vi har en del ubebodde hus i Lesja som står og forfaller. Det må være en fordel at de tomme gamle husene blir pusset opp og blir bebodd fremfor at de står og forfaller, sa Velure til kommunestyret.

Flere representanter uttrykte bekymring for at det det ikke ble satt noen restriksjoner eller retningslinjer for dette. Andre mente sannsynligheten ikke var stor for at noen ville spekulere i dette. Det ble ikke satt noen grense for hvor lenge huset skal ha vært ubebodd. Tilleggsforslaget til Velure ble vedtatt mot stemmene til representantene for Arbeiderpartiet. Ordfører Mariann Skotte erklærte seg inhabil i saken, grunnen tomtesalg fra egen gård.