Har kommunen med på laget i utviklingsarbeid på Bjorli