- Ikkje kom til legekontoret om du mistenkar du er smitta

foto