Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett