Antall helt arbeidsledige går ned, mens antall permitterte stiger i Lesja og Dovre