Området hvor forurensingen skjedde ble stengt av med én gang, og slik ble spredning av giftstoffet hindret. Onsdag og torsdag var det fortsatt drikkeforbud på vannet på Jora industriområde, men vannet utenfor er friskmeldt. Alle berørte abonnenter er direkte varsla.

Nye prøver

Vannprøver ble tatt både mandag, tirsdag og onsdag, og kjøres til Hamar, hvor det eksterne labratoriet Dovre kommune bruker, holder til. Både Mattilsynet, Fylkesmannen og kommuneoverlegen ble varslet om uhellet mandag. Mandag og tirsdag ble ledningsnettet på Jora industriområde tappet.

- Den største konsentrasjonen av stoffet tappet vi tilbake dit det kom fra. Det var så mye at vannet var helt blått. Det meste gikk tilbake dit det kom fra, resten har vi tømt i avløpssystemet, sier Tor Ivar Hovaugholen, driftsjef i Dovre.

Svar torsdag

På det gjeldende området er det for det meste bedrifter. Tre husstander regnes innenfor området, men to av dem går på vannettet utenfor industriområdet.

Svaret på prøvene tatt tirsdag kom rundt klokken 15.30 tirsdag, og da viste en av fem prøver fortsatt for høyt kobberinnhold.

- Vi må tappe mer fra ledningsnettet, og vi tok nye prøver onsdag. Vi forventer svar senest torsdag, det er mulig vi får et foreløpig svar onsdag ettermiddag, sier Hovhaugholen til Vigga onsdag.

Blir anmeldt

Førsteinspektør Ole Anders Moskaug fra Mattilsynet har bistått kommunen. Han har hatt dialog med Folkehelseinstituttet, og gitt råd til kommunen.

- Det var litt kritisk i starten, men kommunen iverksatte strakstiltak, og fikk begrenset skadeomfanget. Selv om det så ut til å være begrenset, kunne det ikke utelukkes at ting kunne skje, så kommunen ble rådet til å varsle innbyggerne, sier Moskaug.

Kobber i små doser er ikke dødelig, men kan føre til at en blir syk.

- Det er ikke bra uansett, og en anmeldelse av saken er innlysende, sier Moskaug.

- Skal ikke skje

Rådmann i Dovre kommune, Halvor Nissen, bekrefter at uhellet vil bli anmeldt.

- Det er et uhell hos en bedrift. Dette skal egentlig ikke skje, og saken vil bli anmeldt, sier Nissen.