Fredag ble det i et styremøte i Giax vedtatt å legge ned produksjonen av garasjeporter ved avdelingen på Dombås. Det har de siste ukene vært sterk usikkerhet rundt framtiden til avdelingen, men de ansatte har valgt å holde motet oppe og håpe på det beste. Det ble derfor en tung dag da beskjeden kom om at produksjonen blir avviklet fra 1. juli i år.

Med fire mot tre stemmer vedtok styret å legge ned avdelingen, men både de arbeidsleder og ansatte ved Giax-porten, ordfører Bengt Fasteraune og styrerepresentant Else Hole Ulekleiv håper nå at det bare er garasjeportproduksjonen som legges ned, og at den kan erstattes med alternative produksjoner.

At bedrifter blir nedlagt på grunn av dårlig økonomisk resultat er ikke uvanlig. Men det er viktig å huske at Giax ikke er en vanlig bedrift. Giax har vært redningen for en rekke mennesker som ikke ville vært i arbeidslivet uten. Den har hjulpet mennesker til å gi dem troen på at de kan klare å skape ting som er til stor nytte for andre. Mister de dette tilbudet, vil det ikke bare føre til at veldig mange blir arbeidsledige, men det kan også føre til at den troen de har fått på å kunne klare hverdagen, skape noe positivt, og i det hele tatt ha noe å gå til, forsvinner.

Selvsagt kan man ikke se bort fra den økonomiske siden, men det er fort gjort å kun se den i en slik situasjon, og dermed glemme den menneskelige siden. Når det nå er en bedrift som Giax som er truet, blir den menneskelige siden viktigere enn noen gang.

De ansatte og arbeidslederne nekter å gi opp kampen, og forhåpentligvis får de igjen for det.