Lørdag har du mulighet til å møte en vaskeekte bonde på sentralplassen på Dombås.

Bøndene skal ut for å møte forbrukerne. Dette er en del av opptakten til jordbruksforhandlingene, og kampanjen «Norge trenger bonden», der man ønsker å vise særpreget ved norsk landbruk. Budskapet fra bøndene er klart:  Norge trenger bonden. Det handler om matproduksjon og beredskap, klima, arbeidsplasser, kulturlandskap, bosetting og mye mer. Det er Norges Bondelag som står bak kampanjen. Bøndene er skeptiske til den nye regjeringens landbrukssatsing, og de ønsker å unngå en sterkere industrialisering av landbruket.

- Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarene av høy kvalitet, sier Norges Bondelag.