Luftambulansens nye innretning viser Bjorli på sitt vakreste

foto