Statens vegvesen starter arbeidet i slutten av juni.

– Vi skal bygge bærelag som skal forsterkes med armeringsnett, og vi skal legge nytt dekke på 5 kilometer gang- og sykkelveg, forklarer byggeleder Lene Baastad på Utbygging Oppland.

Hun varsler at det blir redusert fremkommelighet på gang- og sykkelvegen mens arbeidene pågår, og ber om at forbipasserende viser hensyn. Pass litt ekstra godt på– I dette prosjektet blir trafikkavviklingen litt mer komplisert enn vanlig fordi vi må flytte utstyret flere ganger. Derfor ønsker vi at de som skal passere til fots eller på sykkel sørger for å ha øyekontakt med de som arbeider i vegen før de passerer. Entreprenøren er veldig klar over at de må være ekstra påpasselige når det kommer barn på gang- og sykkelvegen. Vi får heldigvis gjort unna det meste av arbeidet mens skolen har sommerferie. Men vi starter nok opp noen dager før skolen slutter, og vi holder på noen uker etter at skolen starter opp igjen i august. Derfor vil vi oppfordre skolen og foreldrene til å informere skolebarna om at de må være litt ekstra forsiktige, sier Baastad.

Stian Brenden Maskinservice AS skal utføre arbeidet for Statens vegvesen, og kontrakten er på netto 5,5 millioner kroner.