– Vi er glad for at regjeringen nå øker pantesatsene. 87 prosent av alle flasker og bokser som kan pantes havner hos Infinitum slik at de kan bli gjenvunnet. Det gjør nordmenn til verdensmestere i panting. Blir hver flaske og boks litt mer verdt, tror vi at enda flere flasker og bokser blir pantet, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum.

Pantesjefen minner om at panten på flasker og bokser ikke er den eneste verdien ved å pante.

– Hver flaske og boks har verdi, også utover summen på pantelappen. Når vi panter og gjenvinner flasker og bokser, sparer vi veldig mye CO. Panter du én flaske sparer du like mye energi som det krever å fullade en mobiltelefon 70 ganger, sier Maldum og fortsetter:

– Vi slipper ut 1,5 kilo COnår vi gjenvinner 36 kilo flasker, men til gjengjeld sparer vi hele 140 kilo COi samme prosessen. Det er godt miljøregnskap å pante!

– Må være tålmodige

Infinitum stiller seg bak økte pantesatser, men oppfordrer til tålmodighet når de nye satsene skal fases inn.

– Det er forståelig at miljømyndighetene ønsker pantesatsen innført så raskt som mulig, men vi må sørge for at forbrukere, forretninger og produsenter blir grundig informert og får tid til å forberede seg, avslutter Maldum.