- Dette er et omfattende arbeid, og vi har ikke klart å prioritere det høyt nok til nå. Målet nå er at de første adressetildelingene vil skje i løpet av februar. Da ser vi hvor lang tid dette vil ta, med hensyn til klagebehandling for adressetildelingen, sier Leder for forvaltning og utvikling i Lesja kommune, Anders Vatle.

Utfordring å finne frem

Uten veinavn og nummer, kan dette føre til en del utfordringer for mange som har problemer med å finne frem i Lesjabygda.

- Vi har fått noen tilbakemeldinger fra blant annet taxinæringen og brannvesen i Lesja om at det til tider byr på en del utfordringer å finne frem på Lesja, og da særlig på Bjorli, uten veiadresser. Det er et kommunalt ansvar å knytte veiadressene opp mot gards- og bruksnummer og få kartfestet dem. Dette blir deretter brukt i ulike navigasjonssystem. Disse kan ikke legges inn før det er fattet enkeltvedtak på hver adresse og klagefristen er ute, legger Vatle til.

Vanskelig for blålysetaten

- For hele blålysetaten er det til tider veldig vanskelig å finne frem både i Lesja og Dovre. De som ringer inn angående for eksempel brann ringer da selvfølgelig til nødnummer, og vi får da beskrivelsene på veien fra dem. De beskrivelsene kan ofte være vage, og da blir det vanskelig. Jeg er sikker på at jeg på vegne av hele denne etaten kan si at vi håper på at dette prosjektet blir ferdigstilt fort, på grunn av hvor viktig dette faktisk er, sier brannsjef i Lesja og Dovre Åge Tøndevoldshagen.

Tatt lang tid

Dette har tatt lang tid å få på plass i Lesja.

- Vi har nok feilberegnet arbeidsmengden i etterkant av navnetildelingen, samt at vi i første del av prosjektarbeidet hadde en prosjektmedarbeider som bisto oss, men til resten av dette prosjektet må vi gjøre dette innen de stillingsressursene vi har, forteller Vatle så.

Snart på plass i Dovre

- I Dovre har vi hatt veiadresser i tettstedene Dombås og Dovre i mange år. På lik linje med andre kommuner har vi også et adresseringsprosjekt på gang, for å få på plass veiadresser i hele kommunen. Veinavn er vedtatt for resten av kommunen og arbeidet med tildeling av veiadresser for disse veiene er i gang. Når hver eiendom har fått tildelt adresse blir det sendt ut et tildelingsbrev. I brevet blir det opplyst om at, din eiendom har fått tildelt offisiell adresse, for eksempel, Øverbygdsvegen 320. I brevet blir det sagt noe om skilting og bruksnavn når adressen gjelder gårdsbruk og en klagefrist de kan benytte seg av. Vi håper å få sendt ut slike tildelingsbrev utover vinteren og våren 2012, forteller oppmålingsingeniør i Dovre kommune, Elin Stavheim.

Foto: Lokalavisa Vigga