Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er leder i E6 Toppforum Gudbrandsdalen.

– Vi krever at planlegging av E6 Øyer – Otta fullføres i samsvar med forutsetningene i planprogrammet, slik at helhetlig, effektiv og trafikksikker bygging av E6 i Gudbrandsdalen kan komme i gang så fort som mulig, sier han.

Vil redusere standard

Nye Veier overtok ansvaret for planlegging og utbygging av E6 i Gudbrandsdalen i 2019. De mener at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet er for dårlig, og foreslår heller å blant annet redusere standard på E6, mindre utbygging av lokalveg og mindre flomforebygging.

– E6 er landets viktigste nord-sør-forbindelse. Vi mener derfor det blir feil med ensidig vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prioriteringen av prosjekter. Hensynet til samfunnssikkerhet, god trafikksikkerhet og muligheter for lokal og regional bosetting og næringsutvikling må også vektlegges i det totale bildet, sier Hagen.

Brevet til samferdselsministeren er underskrevet av fylkesordføreren, alle ordførerne i Gudbrandsdalen, Guttorm Tysnes regionleder i Norges Lastebileierforbund region Innlandet, Birgitte Bay fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening og André Winje Arntzen fra Sparebank 1 Gudbrandsdalen.