Bålforbudet gjelder i hele landet fra 15. april til 15. september. Da er det forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser.

Noen steder kan man likevel tenne bål, dersom forholdene tilsier det.

– Reglane åpner for at man kan gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan være der det fortsatt er mye snø, eller etter mye nedbør. Mange kommuner har også tilrettelagte bålplasser som er godkjent for bruk hele året, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i ei pressemelding.

Bålforbudet gjelder all utmark, og omfattar skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområde.