Arbeidsledigheten i Innlandet nærmer seg nivået før pandemien

foto