Bjørn Kåre tek med seg tingingsverket «Olavsong» til Lesja