Lesjarevyen prøver igjen - Ola Tronn og Anne Marie har sin debut