Roger meiner han har fått for lite støtte frå kommunen til aktivitetsleir: – Signaleffekten er dårleg

foto