– Det er bra at vi har eit landbrukskontor som er proaktivt