Her blir det nytt besøkssenter for Reinheimen

foto