To søkere til prosjektstilling innen psykisk helsetjeneste