Det er flere slike enn det skal være på Dovrefjell