Det meldes om svært vanskelig og glatte kjøreforhold rundt om i vegnettet, også på hovedfartsårer gjennom distriktet.

På E6 i Rosten mellom Sel og Dovre kunne politiet melde om en trailer som har sklidd av veien og veltet. Det er ikke snakk om personskade, og trafikken kunne flyte godt forbi stedet.

Lenger sør, ved Sel Kirke, har bil med henger fått sleng på hengeren og truffet en møtende bil i front. Fører av bilene fremstår oppegående, og der er det heller ikke snakk om personskade. Det er svært glatt på stedet, men mulig for annen trafikk å kjøre forbi.

Politiet i Innlandet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.