I 2025 skal alle i Nord-Gudbrandsdalen ha bredbåndsdekning