foto
Anita med ein Munch-figur i måla plast, gjort med den nylærte teknikken. Foto: Marit Tynnøl

Bidrog med animasjon på den nye Munch-filmen