Lesja og Dovre: Her har du dårlig tilgang til kollektivtilbud, men til gjengjeld null luftforurensing