Elisabeth opplever yrende orreleik fra orkesterplass døgnet rundt

foto