Ba Dovre revurdere vedtaket om Lesjaskog brannstasjon

foto